Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (2024)


Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (1) 0x

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (2) 0x

Huurwoning

Fout melden over deze woning

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (3)

117 m2 Oppervlakte

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (4)

1940 Bouwjaar

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (5)

- Energielabel

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (6)

- Kamers

Dit appartement in de straat Straatweg 61 in Rotterdam heeft een oppervlakte van 117 m². Het is gebouwd in 1940. Het adres Straatweg 61 bevindt zich op 51 m van een bushalte, op 361 m van een snelwegoprit en op 838 m van een school.

Woningeigenschappen

Adres

Straatweg 61C

Type woning

appartement

Huur / Koop

huur

Gebruiksdoel

woonfunctie

Woonadvies

Verduurzaming Hoe duurzaam is deze woning, en wat kun je verbeteren?

Bereken hier hoeveel je op je energiekosten kunt besparen:

Straatweg 61C, Rotterdam
Een woning uit 1940

Mogelijke energiebesparing:

? per jaar

Hoge gasrekening?

Verduurzaam je woning en bespaar op je woonlasten.

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (7)

100.000+ mensen gingen je voor!

Afstand tot voorzieningen

Huurwoning

Fout melden over deze woning

Waarom mijn woning claimen?

Aan het claimen van jouw huis zitten vele voordelen zoals de mogelijkheid om de gegevens aan te passen, jouw huis te koop of open voor een bod te zetten, foto’s te uploaden en inzicht krijgen in handige woning statistieken. Door als verkoper jouw woning te claimen krijg jij zelf de touwtjes in handen over het gehele proces. Klik op de link 'dit is mijn woning' om vandaag nog jouw woning te claimen.

Waarom staat deze woning op Promodomo?

Door het gebruik van openbare gegevens willen wij de huizenmarkt weer transparant en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo weet jij welke gegevens over jouw woning bekend zijn. Vervolgens biedt Promodomo jou de mogelijk om zelf de regie te nemen over jouw woning door jouw woning te claimen.

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (10) Deel deze woning:

Woningen in de buurt

Buurteigenschappen

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (11)

Legenda

 • Deze woning bekijk je nu
 • Andere woning te koop
 • Bushalte
 • Treinstation
 • Basisschool
 • Middelbare school
 • Supermarkt
 • Kinderopvang
 • Ziekenhuis
 • Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (12) Politiebureau

Woningaanbod

Interessante straten in: Rotterdam

 • 1. Pleinweg - 9
 • 2. Gordelweg - 11
 • 3. Statenweg - 8
 • 4. Laan van Avant-Garde - 14
 • 5. Wijnbrugstraat - 10
 • 6. Laan op Zuid - 4
 • 7. Schieweg - 10
 • 8. Oostmaaslaan - 10
 • 9. Dorpsweg - 7
 • 10. Mijnsherenlaan - 18

Frequently asked questions (FAQ)

Hoe claim ik mijn woning op Promodomo?

Claimen houdt in dat je aangeeft dat jij de eigenaar bent van een woning. Het claimen van je woning gaat heel makkelijk. Hiervoor moet je wel zijn ingelogd met jouw Promodomo account. Heb je nog geen account? Maak die dan eenvoudig aan door je te registeren! Na het inloggen kun je naar ‘mijn woning’ waar je de gegevens van jouw huis kunt invullen. Of zoek jouw woning met de zoekfunctie en klik op de link ‘dit is mijn woning’.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een huurwoning op Promodomo?

Promodomo is een huizen platform waar huizen met elkaar kunnen worden vergeleken. Wij zijn dus niet de daadwerkelijke verhuurders van deze panden. Ook kunnen wij u helaas (nog) niet in contact brengen met de verhuurder. Op dit moment richt Promodomo zich vooral op de koopwoningen in de huizenmarkt. Wij hopen in de toekomst dit wel te kunnen faciliteren voor huurwoningen.

Is Promodomo ook beschikbaar voor professionals?

Promodomo is altijd op zoek naar interessante partners op het gebied van wonen. Wil je kijken wat wij voor jou kunnen beteken? Neem contact op met [emailprotected].

Mijn huis staat op Promodomo, hoe kan dat?

Op Promodomo tonen wij alle woningen in Nederland, te koop en niet te koop. Ons doel hiervan is een woningmarkt creëren waar transparantie voorop staat. Om een transparante woningmarkt mogelijk te maken verzamelen wij van elke woning in Nederland openbare data. Zo weet jij welke gegevens over jouw woning bekend zijn. Vervolgens biedt Promodomo jou de mogelijk om zelf de regie te nemen over jouw woning door de mogelijkheid te bieden om jouw woning te claimen.

Waar komt de informatie over mijn huis vandaan?

Promodomo gebruikt meerdere openbare bronnen. De informatie over een woning zoals het bouwjaar en de woonoppervlakte halen wij uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De foto van de woning komt van Google Maps. De informatie over de buurt komt van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). Het energielabel komt vanuit de overheid en de gemeentelijke vaste lasten komen vanuit de gemeenten. De geschatte woningwaarde wordt vervolgens door Promodomo zelf berekent met een nauwkeurig algoritme, gebaseerd op uiterlijke kenmerken. Deze geschatte woningwaarde is slechts ter indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bekijk alle FAQs

Straatweg 61C, 3051BD Rotterdam - Promodomo (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6344

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.