T28 Super Heavy Tank : Spojené státy americké (USA) (2024)

T95 Gun Motor Carriage

Nové téma

Název:
Name:
T95 T95
Originální název:
Original Name:
T95
Kategorie:
Category:
supertěžký tank superheavy tank
Výrobce:
Producer:
DD.12.1945-DD.01.1943 , Renton
Období výroby:
Production Period:
DD.12.1945-DD.01.1946
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
86183 kg 190000 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
11125 mm 36 ft 6in
Délka korby:
Hull Length:
7496 mm 24 ft 7 ⅛ in
Celková šířka:
Overall Width:
45541) mm 14 ft 11 ¼ in 1)
Celková výška:
Overall Height:
2855 mm 9 ft 4 ⅜ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
495 mm 1 ft 7 ½ in
Šířka pásu:
Track Width:
495 mm 1 ft 7 ½ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.08 MPa 11.7 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
- štít děla: 292 mm, sklon 0°
- přední horní: 305 mm, sklon 0°
- přední spodní: 133 mm, sklon 60°
- boční horní: 64 mm, sklon 57°
- boční spodní: 152 mm, sklon 0°
- zadní: 51 mm, sklon 17°
- horní: 38 mm, sklon 90°
- spodek: 25 mm, sklon 90°
Hull:
- gun shield: 11.5 in at 0°
- front upper: 12.0 in at 0°
- front lower: 5.25 in at 60°
- sides upper: 2.5 in at 57°
- sides lower: 6.0 in at 0°
- rear: 2.0 in at 9°
- top: 1.5 in at 90°
- floor: 1.0 in at 90°
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
Ford GAF Ford GAF
Výkon:
Power:
372.9 kW při 2600 ot/min 500 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Torqmatic, 3 rychlosti vpřed, 1 vzad Torqmatic, 3 speeds forward, 1 reverse
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
13 km/h 8 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
161 km 100 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
27 ° 60 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2.9 m 114 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.61 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
1.19 m 47 in
Výzbroj:
Armament:
Hlavní:
Main:
kanon T5E1 ráže 105 mm (62 nábojů) 105 mm Gun T5E1 (62 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
protiletadlový kulomet M2HB ráže 12,7 mm .50cal M2HB AA machine gun
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
1) 3150 bez vnějších pásů 1) 10 ft 4 in without outboard tracks
Zdroje:
Sources:
Hunnicutt, R. P. Firepower: A History of the American Heavy Tank. Presidio 1988. ISBN: 0891413049.

URL : https://www.valka.cz/T28-Super-Heavy-Tank-t1372#242406 Verze : 1

M103 Heavy Tank - AFV Weapons Profile #41 - Col. Robert J.Icks - Profile Publication, 1972

Období -
Typ stroje -
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Období -
Typ stroje -
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Druhé pásy spojené pro přepravní

Období -
Typ stroje -
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Prototyp bez druhých pásů

Období -
Typ stroje -
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

URL : https://www.valka.cz/T28-Super-Heavy-Tank-t1372#241549 Verze : 1

Reklama

www.ebay.com
tankhistoria.com

Období -
Typ stroje T28 Super Heavy Tank
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Kuriozitou bola strata jedného vozidla, o ktorom sa nevedelo takmer 30 rokov. Informácie uvádzali, že prototypy boli zošrotované, no v roku 1975 bola v časopise Army Reserve zverejnená fotokvízová otázka na určenie typu vozidla. Čitatelia ho správne identifikovali, no ozval sa jeden kapitán v zálohe, ktorý tvrdil, že takéto vozidlo sa nachádza na na strelnici vo Fort Belvoir. Kapitánovi nikto neveril, no expertíza potvrdila jeho tvrdenie a prototyp, ktorý nebol z neznámych dôvodov zošrotovaný bol objavený.

Období -
Typ stroje T28 Super Heavy Tank
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Období -
Typ stroje T28 Super Heavy Tank
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Období -
Typ stroje T28 Super Heavy Tank
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Období -
Typ stroje -
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

Preprava vonkajšej časti podvozku.

URL : https://www.valka.cz/T28-Super-Heavy-Tank-t1372#225412 Verze : 5

Samohybné delo T95 (Gun Motor Carriage)
V septembri 1943 nariadil Ordnance Department výrobu superťažkého tanku. Pancierovanie malo dosiahnuť až 180 mm. Použitý mal byť nový 105 mm kanón T5E1. Práce boli zahajené v apríli 1944. Veľa konštrukčných prvkov bolo použitých z T23.
V marci 1945 bolo u fi. Pacific Car & Foundry objednaných 5 kusov skušobných vozidiel. V tej dobe sa označenie tanku T28 zmenilo na T95 GMC. Dôvod zmeny bol že kanón nebol inštalovaný vo veži ale na korbe. Neskôr bola objednávka znížena na dva kusy, ktoré napokon boli vyrobené na konci roku 1945. Jeden prototyp ešte pred zahájením skúšiek vyhorel. Lafeta kanónu bola chránena až 300 mm pancierom. Mal 4 pásy.

Americké tanky 1939-45, Janusz Ledwoch, Jacek Solarz, Wydavnictwo Militaria, Varšava 1996, ISBN 83-86209-59-3

URL : https://www.valka.cz/T28-Super-Heavy-Tank-t1372#257177 Verze : 3

.

Období -
Typ stroje -
Kamufláž -
Země -
Výrobní číslo -
Poznávací značka / evidenční číslo -
Taktické označení -
Jméno stroje -
Jednotka -
Datum (DD.MM.RRRR) DD.MM.RRRR
Autor -
Velikost při 300 DPI -
Zveřejněno s laskavým svolením autora -
Web autora -

T95 GMC.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/T28_Super_Heavy_Tank

URL : https://www.valka.cz/T28-Super-Heavy-Tank-t1372#517350 Verze : 0

Reklama

The Super Heavy Tank T28 was a heavily armoured vehicle designed for breaking through fortifications. Unlike most tanks, it had no turret. The more appropriate designation Gun Motor Carriage T95 was applied #OTD in 1945. #tanks #History #WW2 #WWII pic.twitter.com/Z3QqoN2zdm
— Tank Archives (@Tank_Archives) March 8, 2024

URL : https://www.valka.cz/T28-Super-Heavy-Tank-t1372#751805 Verze : 0

T28 Super Heavy Tank : Spojené státy americké (USA) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6276

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.